Hoe kom je aan geld voor het realiseren van je dromen?

KREDIETKANSEN VOOR (startende) ONDERNEMERS
Als ondernemer kan het zo zijn dat je om je dromen te verwezenlijken over onvoldoende middelen beschikt: kortom er is geld nodig! Voor startende ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van een krediet.

BANKKREDIET
Iedereen kan  een  krediet aanvragen bij een bank. De bank toetst op een aantal onderdelen zoals rentabiliteit, solvabiliteit, zekerheden en ondernemerscapaciteiten. De ervaring leert echter dat veel kredietaanvragen van startende ondernemers niet voldoen aan de criteria van de bank. Banken zijn over het algemeen terughoudend in het verstrekken van kleine kredieten aan startende ondernemers waardoor zij vaak aangewezen zijn tot andere kredietverstrekkers.

Toch adviseren we iedereen om je krediet aan te vragen bij een bank.
Het is leerzaam en je krijgt feedback op je plan Je moet sowieso een bank uitkiezen waar je bankrekening gaat lopen. Kijk bij handige links voor de websites van de banken in de gemeente Hoorn.

BBZ KREDIET
Een BBZ krediet wordt verstrekt door de gemeente waarin de aanvrager woonachtig is en is maximaal € 35.393 (2015). Alleen starters met een WWB-uitkering (bijstand) of een minimum inkomen (ook WW op minimum niveau) komen hiervoor in aanmerking. Andere voorwaarden zijn o.a. dat minimaal twee banken geen krediet willen verstrekken en dat de aanvrager voldoet aan een vermogenstoets. Naast het starterskrediet is het ook mogelijk om gedurende de start een uitkering levensonderhoud te ontvangen. Check voor de actuele voorwaarden altijd de website van de gemeente.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Zelfstandigenloket in Alkmaar via bijgaande link http://www.alkmaar.nl/24315/Wet_en_regelgeving-Zelfstandigenloket

Zij doen de BBZ voor de gemeente Hoorn.

STARTERSKREDIET UWV
Bij het UWV zijn er financieringsmogelijkheden in de vorm van URS (UWV Starterskrediet Regeling) als iemand bij minimaal twee banken geen krediet kan krijgen en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Je komt in mogelijk in aanmerking voor een starterskrediet als je een:

WAO,Wajong, WIA of Ziektewet hebt en nog niet gestart bent.
Uiteraard dient je bedrijf levensvatbaar te zijn. Dit wordt getoetst door een extern adviesbureau.
Het maximale bedrag is € 35.393 (2015). U kunt ook starten met behoud van de uitkering.
Dit kan tot maximaal 5 jaar (er wordt wel achteraf verrekend!). Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

MICROFINANCIERING
Bij www.qredits.nl kun je terecht voor een microfinanciering tot maximaal € 50.000,–. De voorwaarde is een goed ondernemingsplan en een levensvatbaar bedrijfsidee.

Veelal is coaching na de start een voorwaarde voor kredietverstrekking. Let op: Qredits verstrekt alleen kredieten voor investeringen, niet om andere schulden te herfinancieren. Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

Startwijzer heeft goede contacten met Qredits en kent de eisen die gesteld worden aan een goed ondernemingsplan.