Daniël Banis is werkzaam als Trainee/stadsontwikkeling Bureau Ruimte, Wonen en Economie bij de gemeente Hoorn.
Hij houdt zich onder meer bezig met toerisme en is als ondersteuning van de bedrijfscontactfunctionaris betrokken bij Starters voor starters Hoorn.

1. Wat vindt u persoonlijk van het initiatief van Starters voor starters?
Ik vind het een goed initiatief, er was weinig voor starters voor handen, tenminste niet op lokaal gebied.
Je kon bij de Kamer van Koophandel algemene informatie verkrijgen maar niets voor Hoorn en omstreken, terwijl dit welkomstpakket informatie bundelt en lokale informatie weergeeft. Startende ondernemers zijn de motor van de economie, daarom willen we graag de overlevingskans van de starter vergroten. Dat hopen we te bereiken met het aanbieden van dit pakket en de mogelijkheden die dit biedt.
Deze mensen moet je zo goed mogelijk helpen en daar kan je als gemeente aan bijdragen.
Daarom is deze samenwerking van de verschillende partijen bij dit initiatief ook belangrijk.

2. Wat vindt u het meest interessant aan Starters voor starters?
Dat je als starter alle informatie op één plek kan vinden. Daarnaast is netwerken als startende ondernemer essentieel. Dat geldt niet alleen op bijeenkomsten tijdens werkuren, maar ook daarbuiten. Daar heb je als startende ondernemer veel aan.
Het gratis aanbieden van een cursus Word/Excel/Outlook aan een starter is ook interessant, en erg handig. Het klinkt heel simpel, maar uiteindelijk kan deze investering qua tijd en geld veel opleveren. Uiteraard zijn de overige acties van de partners ook zeer interessant.
Daarnaast biedt de agenda een goed overzicht van de (netwerk)bijeenkomsten die voor starters nuttig zijn om te bezoeken. In dit digitale tijdperk volstaat een mailinglist niet alleen en moet je je gezicht laten zien. Uit diverse onderzoeken is aangetoond dat netwerken je overlevingskans als startende ondernemer enorm vergroot.

3. Waarom is er gekozen voor een fysiek pakket in deze tijd van digitalisering?
Het pakket is herkenbaar en gemakkelijk te pakken; je kan het opruimen en snel terugvinden in plaats van achter je computer te gaan zitten en alles bij elkaar te gaan zoeken.
Je moet ook niet alles digitaal maken, hardcopy heeft ook waarde.
Het is toch leuk als je een brief op de mat krijgt en je door de gemeente en partners wordt ondersteund met je initiatief.

4. Wat was uw lastigste moment bij de gemeente?
Het pakket en de website hadden we gelijktijdig moeten lanceren en beter moeten promoten dat is nu niet gebeurd. Via de gemeente wordt er op korte termijn wel meer aandacht aan besteed.

5. Wanneer is de gemeente tevreden? Met welk resultaat?
Het is een tweejarig project waar we net mee gestart zijn. We gaan evalueren door middel van een vragenlijst richting ondernemers. Hierin worden vragen gesteld zoals; hoeveel ondernemers aan de website en of het pakket hebben gehad en waar we verbeterpunten kunnen aanbrengen. Hierin kunnen starters ook aangegeven hoe ze denken over de dienstverlening bij de gemeente en andere partners met betrekking tot het starten van een bedrijf. Daarnaast analyseren we maandelijks de pageviews van de site.

6. Wat is, volgens u, de belangrijkste succesfactor voor een startende ondernemer?
Een goede voorbereiding is essentieel, daarnaast is netwerken van belang, ondanks dat het soms tijdrovend of lastig is. Een goed idee (gat in de mark) met je bedrijf of product kan ook een belangrijke succesfactor zijn, maar ook dan geldt; zonder een goed ondernemingsplan is de kans op overleving klein.