Naast fiscale voordelen voor startende ondernemers zijn er ook enkele subsidies en regelingen beschikbaar voor startende ondernemers. Hieronder een opsomming van die subsidies dan wel regeling:

1. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Door omstandigheden kunt u langdurig arbeidsongeschikt raken. U kunt ondersteuning krijgen om een eigen bedrijf te starten vanuit deze situatie. U wordt ondersteund door:

 • Starterskrediet of voorbereidingskrediet;
 • Vervoersvoorzieningen;
 • Vergoedingen voor voorzieningen zoals een voorleeshulp of doventolk.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U hebt een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering.
 • U staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf.
 • Uw beperking gaat waarschijnlijk langer dan een jaar duren.
 • U hebt de voorzieningen nodig voor uw werk.
 • U hebt de voorzieningen nodig door uw handicap.
 • Naar het oordeel van het UWV is het starten van een bedrijf een reële optie voor u.

Hoe kunt u dit aanvragen?
U kunt de aanvraag indienen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl Rijksoverheid

2. Starten vanuit een WW-uitkering
Heeft u een WW-uitkering en overweegt u om te gaan ondernemen, maar bent u bang uw uitkering kwijt te raken? Dat hoeft niet. Het is namelijk mogelijk om met geheel of gedeeltelijk behoud van uw WW-uitkering een eigen bedrijf starten. Uw contactpersoon bij UWV – in de meeste gevallen een werkcoach – kan u verder ondersteunen in dit traject. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een goed ondernemingsplan.

U kunt met geheel of gedeeltelijk behoud van uw WW-uitkering een eigen bedrijf starten. U hebt 2 mogelijkheden:

 • De startperiode: u werkt maximaal 26 weken aan uw onderneming. Tijdens deze periode hebt u geen sollicitatieplicht. U ontvangt de WW-uitkering als voorschot.
 • Minder WW-uitkering: u laat uw uitkering stopzetten voor het aantal uren dat u als zelfstandige gaat werken. De uitkering gaat dan definitief omlaag.

Wanneer komt u in aanmerking?
U hebt een ondernemingsplan.
Naar het oordeel van uw werkcoach kunt u met uw eigen bedrijf in uw levensonderhoud voorzien.

Hoe kunt u aanvragen?
U kunt doorlopend een aanvraag indienen. U vraagt aan bij UWV.
Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl Rijksoverheid

3. Erasmus for Young Entrepreneurs
Als jonge ondernemer kan je in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden in een MKB-bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken en essentiële werkervaring op te doen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.erasmus-entrepreneurs.nl.

4. Innovatiefonds MKB+: technostarters en creatieve starters
De regeling Seed Capital Technostarters maakt het mogelijk in technostarters en creatieve starters te investeren. Er zijn meer dan twintig fondsen waarop een beroep kan worden gedaan. Ieder fonds heeft een eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert. Met het Innovatiefonds MKB+ kunt u uw plannen omzetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. Het Innovatiefonds MKB+ richt zich ook op investeerders. Het fonds bouwt onder andere voort op de bestaande regelingen Innovatiekrediet en SEED Capital.

Het Innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 pijlers:

 • Met het Innovatiekrediet worden ontwikkelingsprojecten gestimuleerd waaraan financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt. Het Innovatiekrediet is beschikbaar voor innovatieve mkb- en mkb+-bedrijven met een financieringsnoodzaak. De minimale projectomvang van het innovatiekrediet is € 150.000.
 • Met de SEED Capital-regeling kunnen technostarters en creatieve starters door investeerders geholpen worden hun kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters. Starters kunnen hiervoor terecht bij de investeringsfondsen. Voor 2012 is deze regeling niet meer aan te vragen.
 • Het Fund-of-Funds verbetert de toegang tot de risicokapitaalmarkt ook voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.

Hoe kunt u aanvragen?
U kunt financiering uit het Innovatiefonds MKB+ aanvragen bij Agentschap NL. De SEED Capital-regeling is nu gesloten.
Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl Rijksoverheid