Parkmanagement Hoorn:
Onze naam, Parkmanagement Hoorn, vertelt al wat we doen. Wij verzorgen met en voor ondernemers het parkmanagement op de bedrijventerreinen in Hoorn. Parkmanagement voert collectieve taken uit die bedrijven niet in hun eentje kunnen doen, zoals het beveiligen en onderhouden van de terreinen.

Parkmanagement betekent dat gebruikers van de bedrijventerreinen samen met andere partijen (zoals gemeente, brandweer en politie) de verantwoordelijkheid  nemen voor het beheer van het terrein. Het gaat om de ontwikkeling, de beveiliging, de bewegwijzering en het onderhoud van het bedrijventerrein. In Hoorn zijn deze taken uitbesteed aan Parkmanagement Hoorn.

Doelstelling:
Parkmanagement Hoorn richt zich vooral op het behoud,en waar nodig, verbeteren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn. Wat we nastreven is het optimaliseren van:

– uitstraling en imago
– veiligheid
– onderhoud van de publieke én private ruimte
– waardebehoud en verbetering van het vastgoed
– een aantrekkelijk vestigingsklimaat
– faciliteiten en diensten voor de bedrijven

Parkmanagement
Op alle bedrijventerreinen is parkmanagement aanwezig. Parkmanagement verzorgt o.a. de bewegwijzering, (camera)beveiliging en het onderhoud van de openbare ruimte. www.parkmanagementhoorn.nl

Bestaand bedrijfsonroerend goed
In Hoorn is ook regelmatig bestaand bedrijfsonroerend goed te koop of te huur. Een actueel overzicht hiervan wordt in samenwerking met regionaal werkende makelaars bijgehouden. Dit overzicht is te vinden op de website van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. www.nhn.nl

De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Hoorn is bereikbaar op telefoonnummer 0229 252200.
E-mail: gemeente@hoorn.nl

Bedrijven terreinen:

Hoorn-80

Het bedrijventerrein is vanaf 1970 ontwikkeld. Van oudsher bevinden zich op het terrein bedrijven die in de zwaardere milieucategorie vallen. Omdat er in Hoorn en omgeving weinig of geen plaats is voor dit soort bedrijven is het van groot belang deze ruimte op Hoorn 80 te blijven bieden. Daarnaast bevinden zich op het terrein diverse grootschalige productie- en distributiebedrijven. De behoefte aan grootschalige bedrijfsgebouwen wordt steeds minder. Er is een duidelijke ontwikkeling merkbaar dat deze gebouwen worden vervangen of omgevormd worden naar bedrijfsverzamelgebouwen. Dit is een ontwikkeling die het terrein een nieuwe economische en kwalitatieve impuls geven. De afgelopen jaren is het terrein gerevitaliseerd. Hierdoor bevindt het zich weer op een kwalitatief zeer goed niveau.
Aangrenzend aan Hoorn 80 bevindt zich het watergebonden bedrijventerrein De Schelphoek. Op deze locatie wordt een nieuwe jachthaven aangelegd. Naar verwachting zal dit tot gevolg hebben dat zich “watergebonden” bedrijvigheid op Hoorn 80 zal gaan vestigen. In het nieuwe bestemmingsplan is dit mogelijk gemaakt.

Overige gegevens
Aantal gevestigde bedrijven: 165
Netto oppervlak: 54 hectare
Gevestigde bedrijven: o.a. Deen Supermarkten, Snaas Metaalwaren, Euromaster, Mercedes Benz, BMG en Hermans.
Bereikbaarheid: vanaf A7 via de Provinciale weg (ca 2 km).
Grondprijzen: niet van toepassing, alles uitgegeven.
Bedrijfshuisvesting: www.nhn.nl
Detailinformatie: http://hoorn80.locatiemonitor.nl/