Het bestemmingsplan
Met een bestemmingsplan legt de gemeenteraad de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. Het geeft regels voor wonen, werken, wegen, winkels, bedrijven, groen, sport en water. Het bestemmingsplan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Een of meerdere kaarten (verbeelding)
  2. Regels
  3. Toelichting

De toelichting geeft uitleg over de bedoeling van het plan. In de regels staat wat er binnen de bestemming mag en kan. Mag er gebouwd worden? Hoe groot mag een gebouw zijn? Hoe mag een pand worden gebruikt? Op de plankaart staan met kleuren, lijnen en tekens de bestemmingen aangegeven.

Zeker als u zelf een plan tot bouwen of tot het wijzigen van het gebruik heeft, is het verstandig om na te gaan welk ruimtelijk plan voor die omgeving geldt. U kunt ook reageren op nieuwe bestemmingsplannen door het geven van een inspraakreactie of een zienswijze.

Inzage bestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2010 is het verplicht om nieuwe bestemmingsplannen volledig digitaal op te stellen. De door de gemeente Hoorn opgestelde bestemmingsplannen en de plannen die in procedure zijn, kunt u hier digitaal raadplegen. U kunt de bestemmingsplannen ook op het stadhuis inzien.

Alle landelijk beschikbare digitale ruimtelijke plannen kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Een bestemmingsplan komt tot stand via een juridische procedure.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn.
Telefoon: 0229 252200
E-mail:
gemeente@hoorn.nl

Afwijken van het bestemmingspla
In sommige gevallen mag u afwijken van het bestemmingsplan. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig.
Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u hier.