Uit onze kringen kregen we steeds vaker de volgende vraag te horen; hoe zorg je ervoor dat je als startende ondernemer in de krant kunt komen te staan? Wij besloten deze vraag voor jullie te beantwoorden, door uit ons eigen netwerk de verslaggever Eric Molenaar (54) uit Hoorn een aantal vragen te stellen.

Wat doet u? 
Verslaggever bij Noordhollands Dagblad, primair werkend voor de edities Dagblad voor West-Friesland en Enkhuizer Courant.

Hoe bent u in dit vak terecht gekomen?
In 1978 begonnen als leerling-journalist. Dat kon toen nog. Was een driejarige praktijkopleiding, gevolgd door een vast dienstverband bij het bedrijf waar ik  36 jaar later nog werk en dat tegenwoordig Holland Media Combinatie heet. Uitgeefster van verschillende regionale kranten in Noord- en Zuid-Holland.       Ik was daar achtereenvolgens verslaggever, binnen-buitenlandredacteur, regiochef en systeemmanager en werk sinds 2005 weer lekker als verslaggever/redacteur.

Hoe kan een ondernemer u het beste benaderen?
Per mail. Telefonisch kan wel kort om iets te vragen of aan te kondigen.

Wat maakt een ondernemer interessant om geïnterviewd te worden?
Als hij iets anders heeft dan anderen of op een of andere manier afwijkt van het normale. Het is eigenlijk net als ondernemen zelf: je moet onderscheidend zijn. Waarom zou ik een ondernemer interviewen die niets bijzonders te vertellen heeft, net zo grijs is als die andere muizen? Het vijf- of tienjarig bestaan wordt vaak aangehaald, is ook zeer feestelijk voor de betrokkene, maar is op zich niet echt nieuws, omdat het nogal vaak voorkomt.

Waar moet een ondernemer volgens u op letten?
Als het gaat om de media: positief blijven, zorgen dat je steeds wat nieuws hebt, maar het er weer niet te dik opleggen. De media in een bepaalde volgorde benaderen: dagblad, weekblad, zondagskranten.

Wat [...]