Gemeente Hoorn biedt Ondernemerstrainingen aan voor langdurig werklozen
West-Friesland heeft door de economische crisis te maken met toenemende werkloosheid. Voor langdurig werklozen kan het starten van een eigen bedrijf een goed alternatief zijn als banen in loondienst schaars zijn. De gemeente Hoorn gaat onder de noemer ‘Kansenkaart 2.0’ investeren in de lokale economie met onder andere als doel werkzoekenden aan werk te helpen.
Startwijzer leidt mensen vanuit een uitkeringssituatie op tot zelfstandig ondernemer. Vraagt u zich af of het ondernemerschap iets voor u is? Of heeft u al een idee maar nog geen uitgewerkt plan? Dan is deze Ondernemerstraining, aangeboden door Gemeente Hoorn, een mooie kans voor u.
Traject
Het traject bestaat uit drie fasen:
In de eerste fase gaat u kennis maken met het zelfstandig ondernemerschap. U kunt ontdekken of zelfstandig ondernemerschap een reële optie is en of u de basiscompetenties zoals risicobereidheid en proactief gedrag heeft. In deze fase moet een realistisch bedrijfsidee ontstaan. U gaat uw idee pitchen, u maakt een ondernemerstest, u krijgt een persoonlijk coaching gesprek en er wordt een rapportage gemaakt met de inschatting van uw kansen als zelfstandig ondernemer.
Als u daadwerkelijk door gaat met de start van uw bedrijf, dan begint u met de Ondernemerstraining. In deze tweede fase van het traject werkt u, onder leiding van ervaren trainers en bedrijfsadviseurs, toe naar een praktisch ondernemingsplan.
Na afloop van de Ondernemerstraining krijgt u in de derde fase begeleiding naar succes in de praktijk. U krijgt ondersteuning bij de start van uw bedrijf, waarbij aandacht is voor onder andere:

Het vinden en binden van klanten
Het opzetten en bijhouden van de administratie
Planning en organisatie

Doelgroep
Gemeente Hoorn heeft dit traject beschikbaar gesteld voor de volgende deelnemers:

Werkzoekend (WW of [...]