Jeroen Spiekker, voorzitter en secretaris bij de Hoornse Ondernemers Compagnie betrokken bij samenwerking met gemeente Hoorn over Starters voor starters Hoorn.

1. Wat vindt u persoonlijk van het initiatief “Starters voor starters”?
Goed initiatief, starters moeten geholpen worden om hun weg te vinden.
Op de website kunnen ze kijken naar alles wat nodig is om te starten en in contact komen met andere starters.

2. Wat vindt u het meest interessant aan “Starters voor starters”?
De lokaliteit en de transparantie.
Op de website kunnen de startende ondernemers alles vinden wat zij bij aanvang nodig hebben.

3. Wat was uw lastigste moment als ondernemer? Hoe heeft u deze momenten overwonnen?
Als het even minder gaat met alles. Elke ondernemer heeft wel eens dat het niet lekker loopt en op zo’n moment moet je gewoon even kunnen praten met mensen die in hetzelfde schuitje c.q. dezelfde situatie zitten of het al eens eerder hebben meegemaakt.
Je kan dan ervaringen uitwisselen en vergelijken en problemen oplossen.

4. Als u uw bedrijf opnieuw zou moeten opstarten, zou u dan bepaalde dingen anders aanpakken?
Ja, ik zou veel helderder zijn in de verwachtingen van mijn medewerkers.
Ook zou ik het meer inrichten volgens mijn eigen ‘ik’.

5. Wat vindt u de grootste uitdaging aan ondernemen?
Multitasking. Van de administratie tot aan het regelen van een lunch etc. Gewoon de vele aspecten van het ondernemen.

6. Wat is, volgens u, de belangrijkste succesfactor voor een startende ondernemer? En hoe heeft die voor u gewerkt?
Het hebben van een business case, niet alleen een business plan.
Je moet een totaalplan hebben; wat kan ik toevoegen en waarom moet jij er zijn?
Het moet jouw plan zijn en je moet er zelf 100% achter staan.